Priser Midtnordisk Kunstfestival 2017

Priser er angitt i Norske kroner • Denne siden er sist oppdatert: 24.12.2016

Kurs

Kursavgift full-lengde-kurs (kurs med varighet: søn–fre):  kr 4 950 per kurs

Kortere kurs

I år kan du også velge kombinasjon av to kortkurs!

Følgende kurs gir mulighet for kombinasjoner, i oppsatt rekkefølge.

 • Startpakke (Lise Brissach): søn–tirs → Silketrykk (Dino Dikic) ons–fre
 • Kunstfotografi… (Merete Haseth) søn–tirs → Fotopolymer (Inger Marie Lillesand) ons–fre
 • Startpakke (Lise Brissach): søn–tirs →  Fotopolymer (Inger Marie Lillesand) ons–fre

De korte variantene kan også velges separat, men kombinerte kurspåmeldinger prioriteres i opptaket.

Merk: Kursene Kunstfotografi…(Merete Haseth) og Silketrykk (Dino Dikic) tilbys også som full-lengde-kurs

Kursavgift (kortere kurs): kr 2 475 per kurs (ved kombinasjon av to korte kurs blir det til sammen: kr 4 950)

Materialutgifter

Materialutgifter for hvert kurs kommer i tillegg

Studentmoderasjon

25 % studentmoderasjon på kursavgift for kurs med ledige plasser .

Hvis du velger studentmoderasjon-alternativet gjelder dette:

Kursavgift studenter: Kr 3 710,- for full-lengde-kurs (søn–fre).

Inntil tre studentmodererte plasser per kurs men fullprisdeltakere har fortrinnsrett om det blir begrensninger. Ledige  studentplass fordeles etter  midten av mai 2016 (etter påmeldingsfristen gått ut).

Studentpris gjelder til 25 år, og gyldig studentbevis må forevises ved betaling.

Spørsmål eller tilleggsopplysninger kan legges til under rubrikken Annet (merknader) i påmeldingsskjemaet.

Kost og losji

 • Opphold i enerom: kr 5 600 (inkl måltider)
 • Opphold i dobbeltrom: kr 4 000 (inkl måltider)

Prisliste enkeltmåltider

 • Frokost: kr 90
 • Lunsj: kr 150
 • Middag: kr 190
 • Festmiddag: kr 300

Pakkepriser

 • Lunsj alle dager dvs. 6 stk: kr 830
 • Pris for alle måltider: kr 2 500 (rabattert, full pris kr 2 880). Dette inkluderer alle frokoster, lunsjer og middager, dvs 6 av hver + festmiddag.
 • Alle måltider minus frokostene, pakkepris kr 2 000.
 • Ukepakke kaffe/te: kr 350