Midtnordisk kunstfestival Aktiviteter

Behandlingstilbud

Kranio-Sakral Terapi:

Jobber via sentralnervesystemet og påvirker hele kroppen. Veldig avslappende. Suverent ved stress og stressrelaterte symptomer, hodepiner, nakkeproblematik, utilpasshet, uro, utfordringer med søvn, bihuler m.m.

KST jobber fysisk og energetisk på et svært dypt nivå, og finner tilbake til, og styrker, klientens egne ressurser og selvhelberedede krefter.
Klienten ligger påkledd på benk. Konsultasjonen varer ca 60 min.

Gir også større ro, klarhet og tilstedeværelse.

Naturlig Ansiktsløft – Dynamisk ansiktsmassasje

– For henne: «Vakker og Veltilpass» – for ham: «Tøff og Tilstede».

Jobber med muskler, bindevev og reflekssoner i ansikt, hode, hals og nakke, og påvirker hele kroppen. Super ved stress, en rekke hodepiner, kjevespenninger, ansiktslammelser m.m. Påvirker vårt sosiale nervesystem, ansiktsmimikk, kommunikasjon og følelsesliv, og gir også større ro, klarhet og tilstedeværelse.

Klienten ligger påkledd på benk. Varighet: 60 min.

Timani

Vi bruker forskjellige typer muskler til stabilisering og mobilitet av skjelettet. Når musklene pga. uvaner, skader, traumer, feilbelastning m.m, bytter arbeidsoppgaver, utvikler vi kompensatoriske mønstre og får også et visst nivå av stress i nervesystemet.. Dette gjør at vi bruker kroppen mindre effektiv og ikke får utnyttet vårt fulle fysiske (og psykiske) potensiale – og vi kan over tid få smerter og dysfunksjoner.
Timani er spesielt utviklet for musikere, men kan brukes av alle, i alle aldre. Gjennom relevant anatomi, differensiering og konkrete øvelser, lærer vi muskel-skjelettsystemet, pusten og nervesystemet å finne tilbake til sin naturlige funksjon. Dette gir større stabilitet og kapasitet, tilstedeværelse og glede i ditt daglige liv og virke.

Du vil lære øvelser du kan ta med i din hverdag. Varighet: 60 min.

Mind Detox

Mind Detox er en coachingmetode utviklet av Sandy Newbigging. Jobber med fysiske plager, emosjonelle utfordringer og livsmønstre.

Livet vårt formes av handlingene våre. Handlingene våre styres av følelsene. Følelsene styres av overbevisningene vi har – d.v.s. «konklusjoner» vi har dratt ut fra situasjoner og hendelser vi har opplevd gjennom livet. For å gi mening og holde oss trygge i det vi opplevde da. Sinnet kobler sammen og forenkler opplevelser/situasjoner/ting som ligner hverandre for at vi raskt skal kunne reagere «adekvat» ut fra det vi har lært. Dette foregår ubevisst.

Når vår reaksjon i dag noen ganger ikke virker hensiktsmessig og gir de resultatene vi ønsker, kan det være en god ide å sjekke hva slags overbevisninger man opererer ut fra.
Mind Detox jobber med rot-årsaken til slike overbevisninger. Når man finner og løser den, kan man oppleve at «inngrodde mønstre», følelser og fysiske utfordringer endres eller forsvinner.

Samtale/Coaching. Variget: 60-90 min.

Priser

Alle tilbud koster kr 450, med mulighet for en oppfølgingssesjon til kr 300 (Skype og Timani tilbys også via Skype).

Jeg har kortterminal (ikke kreditt/utenlandske kort), og tar også i mot VIPPS og kontant.

Kontakt

Augustine Rikkeliva Nygaard

+47 971 22 614

welcome@humaninresonance.com
www.humaninresonance.com →