Midtnordisk kunstfestival Aktiviteter

Foredrag ved Danbolt

Gunnar Danbolt har i mange år vært fast foredragsholder ved Midtnordisk kunstfestival. Med en formidlingsevne i stort format tar Danbolt deltagerne gjennom ulike temaer i kunsthistorien, gjerne i lys av årets festivaltema.

Danbolt er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og er blant annet kjent fra P2s radioprogram “Kunstreisen”. Danbolt ble i 2007 utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler.

Entusiasme smitter! La deg glede og inspirere av Danbolts tolkninger du også ved hans foredrag.

Korona-status og informasjon om Midtnordisk kunstfestival 2020

Hei alle kunstinteresserte og kunstfestivalinteresserte!

Midtnordisk kunstfestival (MNK) har frem til og med 2019 vært arrangert på Sund folkehøgskole i slutten av juni.

Vi ble dessverre nødt til å avlyse årets festival på grunn av korona-situasjonen.