Midtnordisk kunstfestival 2019

Festivalkunstner 2019 – Regine Stensæth Josefsen

Det er med glede vi presenterer årets festivalkunstner 2019:

Regine Stensæth Josefsen

Regine skriver:

Jeg jobber på tvers av medier, hovedsakelig med maleri, tegning, video og performance. Mediet velger jeg ut ifra hva som best uttrykker den handlingen, rytmen, eller bevegelsen jeg er ute etter. Tematikken dreier seg rundt kroppsspråk og menneskelig identitet; hvordan vi både bevisst og ubevisst velger å presentere oss selv og våre omgivelser. Jeg leter etter tilfeldigheter og “uhell”, som øyeblikk der vår intensjon kolliderer med det som faktisk vises, og fremhever detaljer i situasjonene fremfor konteksten de tilhører. På denne måten forsøker jeg å finne andre måter å se og forstå på.

Humor er et sentralt virkemiddel i alle mine prosjekter, da jeg ser på dette som en effektiv måte å både kommunisere, engasjere – og ikke minst fremme alvor – på. Etter min mening er det komiske aldri langt fra det tragiske, og det meningsløse er like nærme det meningsfulle. Mange av prosjektene mine har foregått over tid og er stadig under utvikling. De inngår i visuelle sykluser hvor de opptrer i nye kontekster.

Russisk mann, Akryl på mdf, 35 x 50 cm, 2017. Av Regine Stensæth Josefsen.
Russisk mann

 

Bacen Bath, Akryl på papp, 14,7 x 21 cm, 2018. Av Regine Stensæth Josefsen.
Bacon Bath

 

PinUp #2, Akryl på mdf, 50x70 cm, 2017. Av Regine Stensæth Josefsen. Foto: C.M. Tømmeraas
PinUp #2

 

Lysegrønt bad #2, Akryl på papp, 14,8 x 21 cm, 2018, Av Regine Stensæth Josefsen
Lysegrønt bad #2

Om performance:

Performancene mine handler om å skape et møte, som regel mellom meg, dvs den karakteren jeg spiller, og forbipasserende. Interaksjonen som oppstår er både målet og det som former utfallet – litt som i lek der improvisasjonen styrer.

Jeg ønsker å etablere rom der man må reorientere seg til hva man allerede vet, ved på nytt å måtte definere sin egen rolle i situasjonen.

Bollekinn / Chubby Cheeks, Performance langs Akerselven, Kulturnatt / PAO, Oslo 2017. Foto: Jon Marius Nilsson

Bollekinn / Chubby Cheeks, Performance langs Akerselven, Kulturnatt / PAO, Oslo 2017. Foto: Jon Marius Nilsson
Bollekinn / Chubby Cheeks

 

The Boob Suit Project, Performance (på hest), 2015. Foto: Jiska Huizing
The Boob Suit Project, Performance (på hest), 2015. Foto: Jiska Huizing

 

I alle performancene mine bruker jeg egenproduserte kostymer som ofte er designet slik at de utfordrer min evne til bevegelse. Jeg er opptatt av kroppsspråk og hvordan vi som mennesker både identifiserer oss med og forholder oss til hverandre. Idéene til kostymene henter jeg fra dagligdagse situasjoner og observasjoner som jeg skisser ned. Skissene bearbeider jeg så videre gjennom å overdrive og karikere elementer ved dem. Humor er et viktig verktøy i alle prosjektene mine. Jeg opplever det som en effektiv måte å kommunisere, engasjere og ikke minst fremme alvor på.

Skiwi & Cocobutt, Performance, Collaboration with Jiska Huizing, Winter Solstice, Oslo 2017. Foto: Anne Cecilie Lie

Skiwi & Cocobutt, Performance, Collaboration with Jiska Huizing, Winter Solstice, Oslo 2017. Foto: Anne Cecilie Lie
Skiwi & Cocobutt