Korona: Status og informasjon om Midtnordisk kunstfestival 2020

Hva er Midtnordisk kunstfestival

Midtnordisk kunstfestival ønsker å bidra til et kunstnerisk mangfold og styrke det kreative miljøet i regionen.

Kunstfestivalen er en kulturplattform der kunstnere, besøkende og lokale kan møtes for å oppleve kunst på flere plan og i forskjellige former. Den er et kulturelt møtepunkt mellom profesjonelle instruktører og deltakere, mellom forskjellige kunstuttrykk og teknikker,  mellom amatør – og profesjonell kunst.

Festivalen består i hovedsak av kunstkurs, men også en blanding av kunsthappenings, omvisninger, konserter, forelesinger – og andre større og mindre tilbud som varierer fra år til år.