Om utstillinga

Festivalutstillingen er midtnordens største amatørutstilling, og unik i sitt slag.  

Utstillingen er en av grunnsteinene til Midtnordisk kunstfestival, da det var en av de første arrangementene festivalen ga seg i kast med under oppstarten – og har vært et fast innslag siden.  

Festivalutstillingen er åpen for alle å delta i, uansett alder, kunstnerisk uttrykk og erfaring.
Man trenger ikke å være kursdeltaker for å delta i utstillingen.

Utstillingen bedømmes av en jury som deler ut flere stipender.
Hovedstipendet er delt utstillingsplass i regi av Nils Aas Kunstverksted som også bidrar med ungdomsprisen.
Andre stipender som deles ut er blant annet Østerlies tre materialstipender, et kurs- og oppholdsstipend : fritt valg av kurs og opphold med helpensjon på neste års MNK, publikumsprisen, samt flere andre priser og stipender.

Alle utstillere kan ta med inntil tre verk.

utstillings-reglement festivalutsillinga 2018 →