Om utstillinga

Festivalutstillingen er midtnordens største amatørutstilling, og unik i sitt slag.

Utstillingen er en av grunnsteinene til Midtnordisk kunstfestival. Det var en av de første arrangementene festivalen ga seg i kast med under oppstarten – og har siden vært et fast innslag.

Festivalutstillingen er åpen for alle å delta i, uansett alder, kunstnerisk uttrykk og erfaring.

Deltakelse og juryering

Ved å melde seg på utstillingen blir du med i konkurransen om flere større og mindre stipend.

Man trenger ikke å være kursdeltaker for å delta i utstillingen.

Utstillingen bedømmes av en jury som deler ut flere stipender. Hovedstipendet er delt utstillingsplass i regi av Nils Aas Kunstverksted som også bidrar med ungdomsprisen. Andre stipender som deles ut er blant annet Østerlies materialstipender, et kurs- og oppholdsstipend: fritt valg av kurs og opphold med helpensjon på neste års kunstfestival, publikumsprisen, samt flere priser og stipender.

Tidspunkt for innlevering av kunst:

    • Torsdag 20.06, 14:00–18:00
    • Fredag 21.06, 10:00–14:00
    • (Lørdag 22.06, 14:00–16:00 – for kursdeltakere)

Alle utstillere kan ta med inntil tre verk.

Sted: Sund folkehøgskole, Flagvegen 93. Se kart; blått punkt med en strekbeskrivelse fra veien.

Registrering og betaling gjøres på stedet. Vi tar betalingskort

utstillings-reglement festivalutsillinga 2019 →