Priser Midtnordisk Kunstfestival 2018

Priser er angitt i Norske kroner • Denne siden er sist oppdatert: 06.03.2018

Kurs

Kursavgift full-lengde-kurs (kurs med varighet: søn–fre):  kr 4 950 per kurs.

Kr 2 500 av avgiften betales som et depositum ved påmelding. Resten, kr 2 450, betales sammen med evt. kost og losji i juni. Vi sender mail med detaljer ang. betaling ved påmelding.

Kortere kurs (halvkurs)


Du kan velge en kombinasjon av to kortkurs:

Følgende kurs gir mulighet for kombinasjoner, i oppsatt rekkefølge.

 • Kunstfotografi… (Merete Haseth) søn–tirs → Fotopolymer (Inger Marie Lillesand) ons–fre
 • Kunstfotografi… (Merete Haseth) søn – tirs  → Fritt broderi (Heidi Bjørnsdatter Thorvik) ons-fre
 • Kreativ flyt (Mona Sand): søn–tirs →  Fotopolymer (Inger Marie Lillesand) ons–fre
 • Kreativ flyt (Mona Sand): søn–tirs → Fritt broderi (Heidi Bjørnsdatter Thorvik) ons-fre

De korte variantene kan også velges separat, men kombinerte kurspåmeldinger prioriteres i opptaket.

Kursavgift (kortere kurs): kr 2 475 per kurs (ved kombinasjon av to korte kurs blir det til sammen: kr 4 950).

Kr 1 250 (kr 2 500 ved to kurs) av avgiften betales som et depositum ved påmelding. Resten, kr 1 225 (kr 2 450), betales sammen med evt. kost og losji i juni. Vi sender e-post med detaljer ang. betaling ved påmelding.

Materialutgifter

Materialutgifter for hvert kurs kommer i tillegg. Betales mot slutten av kursuken.

Studentmoderasjon

25 % studentmoderasjon på kursavgift for kurs med ledige plasser .

Hvis du velger studentmoderasjon-alternativet gjelder dette:

Kursavgift studenter: Kr 3 710 for full-lengde-kurs (søn–fre).

Inntil tre studentmodererte plasser per kurs men fullprisdeltakere har fortrinnsrett om det blir begrensninger. Ledige  studentplass fordeles etter  midten av mai 2018 (etter påmeldingsfristen gått ut).

Studentpris gjelder til 25 år, og gyldig studentbevis må forevises ved betaling.

Spørsmål eller tilleggsopplysninger kan legges til under rubrikken Annet (merknader) i påmeldingsskjemaet.

Kost og losji

 • Opphold i enerom*: kr 5 600 (inkl måltider)
 • Opphold i dobbeltrom*: kr 4 000 (inkl måltider)

Merk: * uoppredd, men med sengetøy.

Betales i juni.

Prisliste enkeltmåltider

 • Frokost: kr 90
 • Lunsj: kr 150
 • Middag: kr 190
 • Festmiddag: kr 300

Pakkepriser

 • Lunsj alle dager dvs. 6 stk: kr 830
 • Pris for alle måltider: kr 2 500 (rabattert, full pris kr 2 880). Dette inkluderer alle frokoster, lunsjer og middager, dvs 6 av hver + festmiddag.
 • Alle måltider minus frokostene, pakkepris kr 2 000.
 • Ukepakke kaffe/te: kr 350