Priser Midtnordisk Kunstfestival 2019

Priser er angitt i Norske kroner • 
Denne siden er sist oppdatert: 10.12.2018

Kurs

Kursavgift full-lengde-kurs (kurs med varighet: søn–fre):  kr 4 950 per kurs.

Kr 2 500 av avgiften betales som et depositum ved påmelding. Resten, kr 2 450, betales sammen med evt. kost og losji i juni. Vi sender mail med detaljer ang. betaling ved påmelding.

Materialutgifter

Materialutgifter for hvert kurs kommer i tillegg. Betales mot slutten av kursuken.

Modellavgift

Modellavgift vil komme i tillegg på de kursene hvor bruk av modell er aktuelt. Maks kr 400 per person, avhengig av antall deltagere på kurset.

Studentmoderasjon

25 % studentmoderasjon på kursavgift for kurs med ledige plasser.

Hvis du velger studentmoderasjon-alternativet gjelder dette:

Kursavgift studenter: Kr 3 710 for full-lengde-kurs (søn–fre).

Inntil tre studentmodererte plasser per kurs men fullprisdeltakere har fortrinnsrett om det blir begrensninger. Ledige  studentplass fordeles etter  midten av mai 2019 (etter påmeldingsfristen/ev utvidet påmeldingsfrist gått ut).

Studentpris gjelder til 25 år, og gyldig studentbevis må forevises ved betaling.

Spørsmål eller tilleggsopplysninger kan legges til under rubrikken Annet (merknader) i påmeldingsskjemaet.

Kost og losji

  • Opphold i enerom*: kr 5 600 (inkl måltider)
  • Opphold i dobbeltrom*: kr 4 000 (inkl måltider)

Merk: * uoppredd, men med sengetøy.

Betales i juni.

Prisliste enkeltmåltider

  • Frokost: kr 90
  • Lunsj: kr 150
  • Middag: kr 190
  • Festmiddag: kr 300

Pakkepriser

  • Lunsj alle dager dvs. 6 stk: kr 830
  • Pris for alle måltider: kr 2 500 (rabattert, full pris kr 2 880). Dette inkluderer alle frokoster, lunsjer og middager, dvs 6 av hver + festmiddag.
  • Alle måltider minus frokostene, pakkepris kr 2 000.
  • Ukepakke kaffe/te: kr 350 (gjelder kaffe/te fra matsalen, ikke fra caféen)