Korona: Status og informasjon om Midtnordisk kunstfestival 2020

Prisliste for Midtnordisk kunstfestival 2020

Priser er angitt i Norske kroner •
Denne siden er sist oppdatert: 02.03.2020

Kurs 2020

 • Kursavgift:  kr 4 500 per kurs.
 • Kr 2 300 av avgiften betales som et depositum ved påmelding.
 • Resten, kr 2 200, betales sammen med evt. kost og losji i juni.
 • Vi sender en e-post med detaljer ang. betaling ved påmelding.

Materialutgifter

 • Materialutgifter for hvert kurs kommer i tillegg.

Betales mot slutten av kursuken.

Modellavgift

Eventuell modellavgift vil komme i tillegg på de kursene hvor bruk av modell er aktuelt. Maks kr 400 per person, avhengig av antall deltagere på kurset.

Studentmoderasjon

 • 25 % studentmoderasjon på kursavgift for kurs med ledige plasser.
 • Studentpris gjelder til 25 år, og gyldig studentbevis må forevises ved betaling.

Hvis du kvalifiserer til studentmoderasjon-alternativet gjelder dette:

 • Kursavgift studenter: kr 3 375

Inntil tre studentmodererte plasser per kurs men fullprisdeltakere har fortrinnsrett om det blir begrensninger. Ledige studentplass fordeles etter midten av mai 2020 (etter ev påmeldingsfrist/utvidet påmeldingsfrist har gått ut).

Spørsmål eller tilleggsopplysninger kan legges til under rubrikken Annet (merknader) i påmeldingsskjemaet.

Kost og losji

 • Opphold i enerom*: kr 4 200 (inkl måltider)
 • Opphold i dobbeltrom*: kr 3 450 (inkl måltider)

Merk: * uoppredd, men med sengetøy inkludert.

Betales i juni.

Prisliste enkeltmåltider

 • Frokost: kr 90
 • Lunsj: kr 150
 • Middag: kr 190
 • Festmiddag: kr 300

Pakkepriser

 • Lunsj alle dager: kr 725
 • Pris for alle måltider (inkludert festmiddag): kr 1 950
 • Alle måltider minus frokostene, kr 1 600.
 • Ukepakke kaffe/te: pris kommer (gjelder kaffe/te fra matsalen, ikke fra caféen)